Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2020
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
numer 3


Odlewnictwo w literaturze antycznej

Wprowadzenie

Nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy gdzie i kiedy człowiek po raz pierwszy użył metali. Z całą pewnością możemy jednakże stwierdzić, że od najdawniejszych czasów uważano metale za niezbędne do życia człowieka. Świadczą o tym słowa, jakie znajdujemy w biblijnej Księdze Syracha: Oto, co człowiekowi potrzebne do życia: woda, ogień, sól i żelazo, ponadto mąka pszenna, mleko i trochę miodu, wreszcie moszcz winny, oliwa i coś do okrycia (Syr 39, 26). Jak widać, biblijny autor umieścił metale, symbolizowane przez żelazo, na jednym z czołowych miejsc pośród dziesięciu niezbędnych do życia człowieka elementów.

Cały artykuł
Akademia Hutnicza w Krakowie - Jubileusz 90-lat

Wędrującą z trudnej drogi - powitały godne schody -
które wieki zatrzymały - chłód rozkoszny - cisza - nastrój
wprost nabożny - z góry Święta w dół spojrzała - patrz
Barbaro znów tu jestem - nie wiem - może raz ostatni -

Cały artykuł
„…nieszczęścia lubią chodzić parami, jeżeli nie trójkami…”

Szyb Piotr

Reportaż quasi-sensacyjny…

Kontynuacja wspomnień, z poprzedniego numeru, mgr inż. Jerzego Mięsowicza – absolwenta AGH, dyplom 1954 r. Autor przez 25 lat pracował jako inspektor urządzeń transportu pionowego i szybów w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, a także 5 lat jako nadsztygar ds. maszynowych w kopalni „Bolesław Śmiały”.

Po przesłaniu do kopalń komunikatu o awarii w szybie Aleksander III wraz z zaleceniami powypadkowymi, otrzymałem w odpowiedzi meldunki o ich wykonaniu, między innymi o omówieniu komunikatu z odpowiednimi pracownikami obsługi urządzeń wyciągowych…

Cały artykuł
O Kolumnie Zygmunta III Wazy

Po ukazaniu się książki mojego autorstwa Górnicza lampa się pali… O tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywny, w której wspomniałem o wydobywaniu marmuru i bloku na trzon do kolumny Zygmunta, uważni czytelnicy zadali mi pytanie: na co dzisiaj patrzymy? Właśnie. Patrzymy na pomnik Zygmunta III Wazy składający się z wielu elementów, nas natomiast interesuje trzon czyli po prostu kolumna na której ustawiono mierzącą ponad 2,75 m spiżową postać króla w zbroi i płaszczu koronacyjnym, z szablą i krzyżem w ręku oraz koroną na głowie.

Cały artykuł
«poprzednia strona