Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
20 wrzesień 2021
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
numer 11
Wycieczka do Pragi – Wiednia – Budapesztu

z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej w Krakowie

Cały artykuł
Wspomnienia z geologią w tle

Przyszedłem na świat w 36 roku ubiegłego stulecia. Przeżyłem Polskę sanacyjną – II Rzeczypospolitą, wojnę światową i okupację hitlerowską, PRL, stan wojenny i burzliwy okres lat 80-tych. Dziś żyję w wolnej i demokratycznej Polsce – III Rzeczypospolitej, jest co wspominać i o czym pisać

Cały artykuł
Sam sobie zadaję pytanie: jak to się stało, że swój los związałem z górnictwem?

Urodziłem się 3.03.1952 r. w podwadowickiej miejscowości Wysoka w rodzinie chłopskiej

Cały artykuł
60-lecie immatrykulacji Wydział Metalurgiczny AGH

40 osób uczestniczyło w niecodziennym Jubileuszu 60-lecia rozpoczęcia studiów na jednym tylko wydziale, a mianowicie na Wydziale Metalurgicznym

Cały artykuł